ارسال شده توسط modir

سوختگی چیست؟

 سوختگی یکی از پیش آمدهای ناخوشاید انسانی است که گاهی برای همه ما پیش آمده است به‌ وبژه در سنین خردسالگی! سوختگی به همراه  درد و سوزش، آسیب شدید پوستی…

پماد بتابت

پماد موضعی بتابت پماد درمان زخم دیابت درمان زخم دیابت کمک به بهبود پوست آسیب دیده درمان زخم های کهنه و عفونی ترمیم سریع زخم های دیابتی بازسازی پوست در…

پماد سوراهیل

پماد درمان زخم بستر(فشاری) تسریع روند بازسازی بافت پوست محافظت در برابر آلودگی های باکتریایی پوست آسیب دیده درمان زخم های کهنه و عفونی ترمیم سریع زخم های بستر بازسازی…

پماد بتاهیل

پماد موضعی بتاهیل پماد درمان زخم سوختگی درمان زخم سوختگی کمک به بهبود پوست آسیب دیده درمان زخم های کهنه و عفونی ترمیم سریع زخم های سوختگی بازسازی پوست در…
دریافت مشاوره