مجله پزشکی

سوختگی چیست؟

 سوختگی یکی از پیش آمدهای ناخوشاید انسانی است که گاهی برای همه ما پیش آمده است به‌ وبژه در سنین خردسالگی! سوختگی به همراه  درد و سوزش، آسیب شدید پوستی…
دریافت مشاوره